Latest

O badaniu ran postrzałowych cz. 4

Zatem ani przy pierwszym opatrunku, ani w szpitalu polowym bezwarunkowo nie powinniśmy używać zgłębnika. Potrzebnym okazać się on może dopiero w szpitalu stałym dla stwierdzenia kierunku, w którym przetoka przebiega,

O badaniu ran postrzałowych cz. 3

A nawet zupełnie pewna wiadomość, że rana jest drążącą, nie przynosi choremu żadnych korzyści, gdyż do czynnego wkroczenia nakłoni chirurga nie głębokość rany, lecz pewien zespół objawów klinicznych, nie dający

O badaniu ran postrzałowych cz. 2

Jeżeli stwierdzimy jedną tylko ranę, wtedy na pewno mamy do czynienia z raną ślepo się kończącą, a zatem z raną postrzałową, na której dnie tkwi pocisk, chyba, żeśmy przeoczyli ranę

O badaniu ran postrzałowych cz. 1

Przysłowie francuskie głosi, że dobry chirurg powinien mieć „sokole oko, kobiecą rękę i lwie serce“. Chirurg badający i opatrujący rany podczas bitwy powinien w całej pełni posiadać powyższe  zalety, z

Ze statystyki zranień postrzałowych

O wiele więcej zestawień liczbowych odszukać możemy w literaturze chirurgicznej wojennej odnośnie do ranionych. Zestawienia te jednak różnią się niekiedy zasadniczo. Pochodzi to głównie stąd, że ranieni rzadko pozostają w

O postrzałach śmiertelnych cz. 1

Przyczyną śmierci u poległych na polu bitwy bywa: 1) zniszczenie narządów koniecznych do życia (postrzały mózgu, rdzenia przedłużonego, serca), 2) gwałtowny krwotok (zranienia serca, dużych naczyń krwionośnych) i 3) ogólny

Anatomia ran postrzałowych cz. 2

Zatem rany po postrzałach dalekich mają anatomiczne cechy ran kłutych, rany po postrzałach bliskich znamiona ran szarpanych i tłuczonych. Bez względu jednak na te ogólne cechy anatomiczne każda rana postrzałowa

Anatomia ran postrzałowych cz. 1

W każdej ranie postrzałowej na wylot przenikającej rozróżniamy a) ranę wstrzału, b) ranę wystrzału i c) łączący je w prostej linii kanał postrzałowy. Na ranach postrzałowych, zadanych z odległości większych

O rodzajach ran postrzałowych cz. 3

Trzeba jednak od prawdziwych odróżnić rzekome. Zdarzyć się bowiem może, że raniony np. w lewą okolicę lędźwiową w chwili postrzału właśnie ku tej stronie był pochylony. Po wyprostowaniu się ranionego

O rodzajach ran postrzałowych cz. 2

Postrzał przenikający zwykły powstaje, gdy pocisk trafia wdaną okolicę ciała prostopadle. Wiemy, że wówczas zwykle pocisk przewierca tkanki na wylot, rzadko zatrzymuje się w nich (postrzał przenikający zwykły ślepy). O