Ogólne objawy postrzałów cz. 9

Skuteczność tych sposobów stwierdzić można z łatwością na sobie samym, odciągając mocno bark ku tyłowi, lub silnie zginając łokieć i śledząc równocześnie zachowanie się tętna na tętnicy sprychowej.

Na rany, w których krwawi tętnica dogłowowa lub podobojczykowa, w części powyżej obojczyka się znachodzącej, opatrunków uciskających zakładać nic możemy. W tych razach, o ile natychmiast naczynia krwawiącego nie podwiązujemy, przy ciskamy je do najbliższej podstawy kostnej palcami, tętnicę dogłowową w miejscu położonym między wewnętrznym brzegiem mięśnia sutko – mostko – obojczykowego a tchawicą do VI. kręgu szyjnego, tętnicę podobojczykową w kącie między obojczykiem a częścią obojczykową wyżej nazwanego mięśnia do żeber. Ucisk trwać musi tak długo, dopóki nie wytworzy się skrzep, zaczopowujący ranę w naczyniu, albo dopóki nie zostanie przygotowane wszystko potrzebne do podwiązania tętnicy.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 9, 2018 |