Ogólne objawy postrzałów cz. 8

Najprostszym środkiem jest tz. opatrunek uciskający. Ranę wstrzału i wystrzału przykrywamy kłębem aseptycznej lub antyseptycznej gazy, i kłęby te, czyli tampony, przyciskamy okrężną opaską mocno do podstawy. Nie wszędzie jednak możemy założyć ten opatrunek i nie zawsze okaże się on wystarczającym.

W odpowiednich przypadkach ułatwić możemy zadanie opatrunku uciskającego przez częściowe zaciśnięcie lub załamanie naczynia krwawiącego pośrodkowo od rany. Możemy zatem przy krwotokach z tętnicy podpachowej związać zranionemu łokcie na plecach, skutkiem czego tętnica podobojczykowa zostaje niejako zakleszczoną między obojczykiem a pierwszym żebrem; przy krwotokach z tętnic przedramienia zginam maksymalnie kończynę w stawie łokciowym i w tein położeniu ustalamy ją odpowiednio założoną opaską; przy krwotokach z tętnicy udowej zginamy i ustalamy kończynę dolną w stawie biodrowym, a przy krwotokach z tętnic podudzia w stawie kolanowym. Dzięki zaciśnieniu tętnicy podobojczykowej, a załamaniu pod kątem ostrym tętnicy łokciowej, udowej lub podkolanowej zwęża się znacznie łożysko krwi w miejscu zaciśniętym lub złamaniem, zmniejsza się  szerokość strumienia krwi wylewającego się z rany i najzwyklejszy opatrunek uciskający, założony na ranę, wystarczy do zupełnego opanowania krwawienia.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 9, 2018 |