Ogólne objawy postrzałów cz. 5

Krwotoki wewnętrzne powodują śmierć z innych przyczyn. Krew wylewająca się do jamy czaszki uciska mózg. Ściśliwość tkanki mózgowej jest jednak bardzo ograniczoną. Wedle nowszych poszukiwań mózg znosi bez szkody zmniejszenie pojemności czaszki o 3-5%. Odpowiadałoby to, obliczywszy przeciętną pojemność czaszki na 1400 kcm., 74 gr. krwi. Gdy zatem wyleje się do czaszki więcej krwi, następuje porażenie mózgu i co za tym idzie, śmierć ranionego, jakkolwiek utrata krwi jest tak mała, że w innych warunkach (t. j. gdyby się np. wylała na zewnątrz) nie przyniosłaby choremu żadnej szkody.

Z analogicznych przyczyn umierają ranieni, u których krew brocząca nagromadza się w osierdziu. Po nagromadzeniu się w podatnym zresztą worku osierdziowym już kilkuset gramów krwi serce zostaje tak uciśnięte, że nie może rozkurczać się dostatecznie i raniony umiera jedynie skutkiem tej tamponady serca, jakkolwiek utracił bardzo mało krwi.

W bardzo rzadkich przypadkach krwotok do obu worków opłucnowych, jakkolwiek sam przez się jeszcze nie śmiertelny, zabija ranionych, przez uduszenie (uciśnięcie płuc), zwłaszcza gdy się skombinuje z zastawkową odmą piersiową.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 9, 2018 |