Ogólne objawy postrzałów cz. 4

Rozpoznanie krwotoków wewnętrznych, tj. wylewania się krwi do jam ciała, nigdy nie jest łatwym. Krwawienie do czaszki rozpoznajemy z objawów ucisku mózgu; krwawienie do jam opłucnowych, do worka osierdziowego lub do jamy otrzewnowej rozpoznajemy na podstawie tzw. objawów fizykalnych (tj. opukiwania i osłuchiwania) i nieustannie wzmagających się objawów niedokrewności.

Krwolok zewnętrzny i krwawienie do jamy otrzewnowej (wyjątkowo także krwotoki do jamy opłucnowej) zagrażają ranionemu śmiercią ze skrwawienia.

Ilość krwi jaką posiada dorosły człowiek, równa się mniej więcej 1/13. Zatem dojrzały mężczyzna posiada około 5-6 kg. krwi. Śmierć następuje zwyczajnie, gdy ilość krwi utraconej przekroczy połowę ogólnej ilości. Ważną praktycznie jest wiadomość, ze przyczyną śmierci nie jest utrata krwi jako takiej, lecz utrata płynu wypełniającego naczynia krwionośne. Skutkiem niedostatecznego wypełnienia systemu naczyniowego serce wykonywać musi nadmierną pracę, szybko się przeto nuży, wyczerpuje i zamiera.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 9, 2018 |