O rodzajach ran postrzałowych cz. 1

Zmiany anatomiczne, spowodowane drobnokalibrowym pociskiem karaltinowym i doniosłość zmian tych dla ranionego organizmu, zależą 1) od odległości, z jakiej strzał padł, 2) od energii kinetycznej pocisku, 3) od osi, którą pocisk uderzył, 4) od kąta, pod którym trafił i 5) od jakości tkanek postrzałem ranionych.

Pocisk, który przebył już znaczną przestrzeń i „goni resztką energii” zwłaszcza gdy uderzy o powierzchnię ciała tłokiem, powoduje jedynie stłuczenie. Mówimy wówczas o postrzale tępym.

Jednak i pocisk z największą energią pędzący, gdy jedynie bokiem otrze się o powierzchnię ciała (po stycznej), pozostawia po sobie bardzo małe zmiany, nie wiele różniące się od stłuczenia, jako tz. draśnięcie postrzałowe.

Dopiero pocisk posiadający jeszcze konieczne minimum energii i trafiający powierzchnię ciała pod odpowiednim kątem, powoduje typowe uszkodzenie tj. postrzał przenikający. Teoretycy odróżniają kilka odmian tego postrzału. Więc mówią o postrzale przenikającym a) zwykłym, b) zawłokowatym i c) okrążającym.

One Comment
  1. Reklama
    Luty 9, 2018 |