O badaniu ran postrzałowych cz. 3

A nawet zupełnie pewna wiadomość, że rana jest drążącą, nie przynosi choremu żadnych korzyści, gdyż do czynnego wkroczenia nakłoni chirurga nie głębokość rany, lecz pewien zespół objawów klinicznych, nie dający się w żadnym razie wykryć zgłębnikiem. Nie ulega wątpliwości, że zgłębnik, ten pozornie niewinny drucik, zakończony gałeczką, nie ocalił jeszcze ani jednego ranionego, lecz za to wielu wyzuł z życia!

W skórze ludzkiej pasożytują stale bakterie chorobotwórcze, zwyczajnie z rodzaju gronkowców. Bakterie te dopóty jednak tylko są bezsilne, dopóki w skórze niema rany. Lecz i ranie stają się dopiero wówczas naprawdę groźne, gdy przedostaną się z warstw powierzchownych w głębokie. Każda rana postrzałowa zanieczyszczona jest w swych warstwach powierzchownych bakteriami, sonda zaś, choćby najdokładniej wyjałowiona, przenosi je w głąb i pośredniczy w zakażeniu rany.

Nadto sonda, wprowadzona do rany, oderwać może skrzep krwi, zamykający zranione naczynie i wywołać z powrotem krwawienie, którego już nie było.

Wreszcie sonda, wprowadzona przez ranę drążącą do jamy otrzewnowej, rozerwać może zrosty oddzielające zakażoną okolicę i strawić, że zakażenie rozszerzy się na całą otrzewną.

 

One Comment
  1. admin
    Luty 9, 2018 |